British Library Or-7922
British Library Or-7922

PROJE HEDEFLERİ: Baki projesi aşağıda sıralanan belli başlı amaçlar doğrultusunda, uluslararası işbirliğine dayalı uzun vadeli bir proje olacaktır:

  1. Latin harfli olmayan alfabe sistemlerinin çok yönlü/büyük ve karmaşık yazma geleneklerinin sorunlarına ilişkin dijital teknolojileri uygulamak.
  2. Büyük bir yazma geleneğinin gelişimini ve tarihçesini görüntüleme/görselleştirme ve tanımlama uygulamaları için dijital araçlar üretmek ya da mevcut araçları uyarlamak.
  3. Birçok katılımcının yer aldığı, işbirliğine dayalı büyük ölçekli bir yazma edisyonu yaratma projesini gerçekleştirmek, düzenlemek ve yönetmek için yeni yöntemler geliştirmek.
  4. Son derece tanınmış bir Osmanlı şairinin divanının örnek teşkil edecek dijital bir edisyonunu oluşturmak suretiyle yukarıda bahsedilen araç ve yöntemleri modelleyip test etmek.